Internet portal umomkraju.com ne odgovara za:

• tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu.

• brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.

• bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću sajtova na internet portalu umomkraju.com. Korišćenjem sajtova prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta.

• internet portal umomkraju.com zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi pod domene ovog sajta i ovaj sajt.

• svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika pod domena i posetioca sajta rešavaju se isključivo između korisnika pod domena i posetioca sajta. Internet portal umomkraju.com nisu odgovorni za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

• za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.

• za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, kao što su: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada i slično.

Svi stavovi izneti u okviru sajta nisu stavovi internet portala umomkraju.com, već ih na sajtu samo prenosimo „onakve kakve jesu“ i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a internet portal umomkraju.com će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava.

Korisnici koji se registruju ili prate društvene kanale portala umomkraju.com saglasni su da ih portal obaveštava o dešavanjima u vezi sa portalom umomkraju.com i njegovim poslovnim partnerima.

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta. Internet portal www.umomkraju.com je u vlasništvu preduzeća Akti Point d.o.o. Sva prava na koncept, usluge i proizvode koje nudi internet portal www.umomkraju.com zadržava preduzeće Akti Point d.o.o.