Korisnički servis

 

Pogledajte KLIKOM na sliku broj slobodnih mesta na parkingu

 

 

 

Adresa: Tadeuša Košćuška 63

Broj parking mesta za automobile: 302

Broj parking mesta za autobuse: 9

Radno vreme: 00-24

Dodatne informacije: Postoji svetleći info znak o broju parking mesta.

 

Cenovnik

USLUGA                                                                                                                                                                       CENA

Za započeti čas za putnička vozila (do 8 sedišta)                                                                                                        50.00

Za započeti čas za autobuse                                                                                                                                       180.00

Dnevno jednokratno parkiranje                                                                                                                                    1000.00

Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa                                                                                                                                                                                                                                                 1100.00

Mesečna pretplata 00-24 časa                                                                                                                                     7000.00

Mesečna pretplata za stanare Ulice Tadeuša Košćuška od broja 66 do 96                                                                 2200.00

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.

 

 

Napomene:

 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Usluga parkiranja po započetom času može se platiti debitnom parking karticom;
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Mesečnu pretplatu za stanare, stanari mogu koristiti isključivo ukoliko imaju prebivalište u jednoj od navedenih ulica i automobil u svom vlasništvu, što dokazuju ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom;
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate se plaća po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 20 časova;
 • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom;
 • Na parkiralištu možete iznajmiti kišobran, uz ostavljanje depozita u iznosu od 300,00 dinara. Rok za vraćanje kišobrana je dva dana, kada Vam se, po konstatovanju ispravnosti vraća i depozit;
 • Na parkiralištu postoji sistem Parkiraj i bicikliraj.

 

Radno vreme

Ponedeljak

00:00 - 24:00

Utorak

00:00 - 24:00

Sreda

00:00 - 24:00

Četvrtak

00:00 - 24:00

Petak

00:00 - 24:00

Subota

00:00 - 24:00

Nedelja

00:00 - 24:00

Pokaži putanju